Specifikacije

(2,9 X 2,1)= 6,1 m2
pored maskote Kopaonika – Mede, pored ski-nfo panoa

Specifikacije

3 x (2,9 x 2,1) m - sa donje strane
3 x (2,9 x 2,1) m - sa gornje strane

ispod restorana "Naša kuća" pored "Zvrka" i pored šetne staze, vidljiv sa svih strana iz kotline i sa okolnih obronaka